Tarieven

Tarieven binnen het nieuwe zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 wordt er landelijk in de basis en generalistische ggz gewerkt met het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is een nieuw financieringssysteem in de algehele ggz.

Het zorgprestatiemodel heeft het doel om een duidelijke en eerlijke bekostiging na te streven en de administratieve last te verlagen. Het gaan hier enkel om een verandering in het financieringssysteem. De inhoud van de zorg zal niet veranderen. De prestaties bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor de geboden geestelijke gezondheidszorg.

Een prestatie in het nieuwe model is bijvoorbeeld een diagnostisch onderzoek of een behandelgesprek.

Tarieven 2022, opgesteld volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA):

Telefonische kennismaking: inventarisatie van de klacht en inschatting of u met uw klacht valt binnen de criteria van de basis-ggz en bij Praktijk Uitgerust aan het juiste adres bent. Dit gesprek van ongeveer 20 tot 30 minuten is gratis.

Het eerste gesprek is het intakegesprek en valt onder Diagnostiek. De code volgens het zorgprestatiemodel 2022 is CO0562 en het tarief 163,37 euro  

De vervolggesprekken vallen onder behandeling en duren 45 of 60 minuten.

De code volgens het zorgprestatiemodel 2022 is CO0497 en het bijbehorende tarief 120,99 euro bij een gesprek van 45 minuten

De code volgens het zorgprestatiemodel 2022 is CO0627 en het bijbehorende tarief 143,71 euro bij een gesprek van 60 minuten

Evaluatie:

Dit gesprek valt onder diagnostiek. De code volgens het zorgprestatiemodel 2022 is CO0562 en het tarief 163,37 euro

Overleg en overige werkzaamheden:

Bijvoorbeeld met een bedrijfsarts, een telefonisch consult ofeen kort intercollegiaal overleg : 22,18 euro

EMDR therapie:

Behandelsessie à 60 minuten: 143,71 euro

De indirecte tijd is altijd bij de tarieven inbegrepen.

Onverzekerde zorg:

De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling van de meeste psychische aandoeningen. Voor een aantal klachten of problemen wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat u voor de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. U heeft in dat geval geen verwijzing nodig en uw eigen risico wordt niet aangesproken. Het tarief voor de onverzekerde zorg is 117,33 euro per gesprek van 45 minuten. In enkele gevallen vergoedt een aanvullende verzekering dit gedeeltelijk. Kijk dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. 

Annulering en no-show tarief:

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht indien u zich niet minimaal 24 uur van te voren heeft afgemeld middels telefoon (voicemail) of e-mailbericht.

Dit geldt ongeacht de reden van afzegging. Deze kosten bedragen 60,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Ik kan me voorstellen dat er mogelijk nog vragen zijn na deze bovenstaande uitleg. Hierover kunt u me altijd mailen of bellen. 

Voor meer uitleg over de vergoedingen zie ook: contractvrije psycholoog.