Tarieven

Tarieven binnen het nieuwe zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 wordt er landelijk in de basis en generalistische ggz gewerkt met het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is een nieuw financieringssysteem in de algehele ggz.

Het zorgprestatiemodel heeft het doel om een duidelijke en eerlijke bekostiging na te streven en de administratieve last te verlagen. Het gaan hier enkel om een verandering in het financieringssysteem. De inhoud van de zorg zal niet veranderen. De prestaties bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor de geboden geestelijke gezondheidszorg.

Een prestatie in het nieuwe model is bijvoorbeeld een diagnostisch onderzoek of een behandelgesprek.

Tarieven 2024, opgesteld volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA): 

Telefonische kennismaking: inventarisatie van de klacht en inschatting of u met uw klacht valt binnen de criteria van de basis-ggz en bij Praktijk Uitgerust aan het juiste adres bent. Dit gesprek van ongeveer 20 tot 30 minuten is gratis.

Tarieven voor vrijgevestigde gz-psycholoog BGGZ vallen binnen het kwaliteitsstatuut GGZ onders Ambulant sectie II:  

Het eerste gesprek is het intakegesprek en valt onder Diagnostiek.

De kosten voor een intakegesprek van 45 minuten zijn 159,70 tariefcode CO0432

 De kosten voor een intakegesprek van 60 minuten zijn 183,44 tariefcode: CO0562

 

De vervolggesprekken vallen onder Behandeling en duren 45 of 60 minuten.

De kosten voor een behandelgesprek van 45 minuten zijn 135,89 tariefcode: CO0497

De kosten voor een behandelgesprek van 60 minuten zijn 161,46 tariefcode CO0627

 

Overleg en overige werkzaamheden:

Bijvoorbeeld met een bedrijfsarts, een telefonisch consult of een kort intercollegiaal overleg anders dan een overleg met de verwijzende huisarts: 25,05 euro tariefcode OV0007

EMDR therapie:

Een EMDR sessie duurt 60 minuteen en valt onder behandeling. De kosten hiervoor zijn 161,46 tariefcode CO0627

De indirecte tijd is altijd bij de tarieven inbegrepen.

Onverzekerde zorg:

De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling van de meeste psychische aandoeningen. Voor een aantal klachten of problemen wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat u voor de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. U heeft in dat geval geen verwijzing nodig en uw eigen risico wordt niet aangesproken. Het tarief voor de onverzekerde zorg is 130,00 euro per gesprek van 45 minuten en 160,00 euro per gesprek van 60 minuten. In enkele gevallen vergoedt een aanvullende verzekering dit gedeeltelijk. Kijk dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. 

Annulering en no-show tarief:

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht indien u zich niet minimaal 24 uur van te voren heeft afgemeld middels telefoon (voicemail) of e-mailbericht.

Dit geldt ongeacht de reden van afzegging. Deze kosten bedragen 60,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Ik kan me voorstellen dat er mogelijk nog vragen zijn na deze bovenstaande uitleg. Hierover kunt u me altijd mailen of bellen. 

Voor meer uitleg over de vergoedingen zie ook: contractvrije psycholoog.