Verzekering

Vergoedingen

Contractvrije Psycholoog

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog en voldoe daarmee aan alle eisen die de verzekeraars stellen voor vergoeding.

Indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de behandeling dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De verwijsbrief kunt u vervolgens meenemen naar het eerste gesprek.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Mijn BIG-registratie en specialisaties borgen de kwaliteit. De vergoeding van de zorg is afhankelijk van de zorgverzekeraar, de polis en uw klachten. Met een restitutiepolis heeft u zogeheten vrije artsenkeuze waarmee u bij een aantal verzekeringen de behandeling ook bij een niet-gecontracteerde zorgverlener volledig vergoed krijgt. Voor 2023 geldt dat de restitutiepolis van ASR, AON, Menzis, Stad Holland en Zilveren Kruis Achmea de behandeling volledig vergoeden. Bij een naturapolis krijgt u een groot deel van de behandeling vergoed. U betaalt dus een eigen bijdrage. 

U dient rekening te houden met het eigen risico dat altijd net als bij andere vormen van zorg eerst in rekening zal worden gebracht. Voor 2023 is dit bedrag 385,00. Als u deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener heeft gemaakt, hoeft u deze niet opnieuw te betalen. 

Per 1 januari 2022 is het Zorg Prestatie Model in werking getreden en betaalt u de behandeling per sessie. Aan het einde van elke maand ontvangt u een factuur met daarop vermeld het aantal afgenomen sessies en de kosten die daarbij zijn gemaakt.

Deze factuur kan vervolgens ingediend worden bij de zorgverzekeraar die, wanneer het om verzekerde zorg gaat, een deel van het bedrag zal vergoeden.

Informeer altijd bij de verzekeraars wat u precies vergoed zult krijgen.

Voor meer informatie https://contractvrijepsycholoog.nl