EMDR

EMDR

Eye Movement Desentisation Reprocessing, afgekort EMDR, is een behandelmethode die kan helpen bij het verwerken van een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis. EMDR helpt je om deze gebeurtenis minder dominant in je herinnering aanwezig te laten zijn.

Normaal gesproken wordt een herinnering aan een gebeurtenis na verloop van tijd minder heftig en kan je er gewoon over vertellen.

Het kan echter ook zijn dat je vastloopt in je verwerking. Dit merk je doordat je je anders voelt, anders gedraagt, anders denkt of anders reageert op je omgeving.

Vaak merk je zelf dat je je in bepaalde situatie niet goed meer voelt of wordt het opgemerkt door je omgeving.

Bij een schokkende, pijnlijke of heftige gebeurtenis uit het verleden kun je denken aan:

·        Ernstige ziekte

·        (auto) ongeval of verwonding

·        Overval of inbraak

·        Mishandeling of getuige zijn daarvan

·        (seksueel) misbruik of aanranding of verkrachting

·        Pesten

·        Brand

·        Natuurramp

·        Oorlogssituatie

Of bijvoorbeeld verlieservaringen:

·        Verlies van een baan

·        Verlies van een geliefde door dood of scheiding

·        Verlies van autonomie

De klachten die je kunt ervaren zijn bijvoorbeeld:

·        Nare herinneringen aan een gebeurtenis

·        Herbelevingen

·        Vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben

·        Sneller geïrriteerd of kort lontje

·        Schaamte, schuldgevoel of negatief zelfbeeld

·        Somberheid

·        Concentratieproblemen

·        Onverklaarbare lichamelijke klachten

·        Slaapproblemen

·        Angsten, paniek, je zorgen maken

·        Stress, verhoogde alertheid/ waakzaamheid

 

Hoe werkt EMDR?

Eerst brengen we in kaart wat er speelt en krijg je de gelegenheid jouw herinnering te delen. Bij de daadwerkelijke EMDR-sessie zal ik je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit enerzijds om zo meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen, anderzijds om je in een veilige setting meer in contact te laten komen met je herinnering.

Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. En terug te gaan naar het moment dat nu nog het meest naar is om aan terug te denken. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus. Meestal in de vorm van een balletje dat over een scherm heen en weer gaat en dat geluid maakt. Jij probeert dit balletje met je ogen te volgen terwijl je aan de gebeurtenis terug denkt. Ook kan ik je vragen om denktaken erbij uit te voeren. Na ongeveer 30 seconden tot een minuut vraag ik wat er in je opkomt en spreek jij uit waar je aan denkt en ga je vervolgens weer focussen op het scherm waar je het balletje heen en weer ziet gaan. Deze sets worden herhaald en bij jou komt er vaak een stroom van gedachten en beelden op gang. Eigenlijk doorloop je de ervaring opnieuw maar nu in een veilige setting. Hierdoor kan de emotioneel beladen herinnering, in de veilige setting van de therapiekamer met aanwezigheid van mij als therapeut, opnieuw op een meer rustiger manier worden opgeslagen. Met als gevolg dat de herinnering minder dominant aanwezig en minder beladen zal worden, wanneer je eraan terug denkt.

Vaak vindt er verandering van betekenis plaats en wordt het als helend ervaren om de herinnering, met de daarbij behorende emoties en gedachten, opnieuw te ontmoeten.

Na de sessie ben je vaak erg moe omdat je veel luikjes opendoet die je voorheen liever gesloten hield. Ook werkt het vaak nog een beetje na omdat je zo in contact bent getreden met je verleden. Ik adviseer dan ook altijd om na een EMDR-sessie geen belangrijke dingen te plannen en het liefst thuis met een vertrouwd persoon de dag verder door te brengen.

Afhankelijk van de gebeurtenis zijn er soms meerdere sessies nodig om de herinnering minder dominant te maken. Zo is het bij een eenmalige gebeurtenis heel goed mogelijk om deze met een enkele EMDR-sessie al neutraler te maken. Is er sprake geweest van veelvuldig herhaling van nare gebeurtenissen, bijvoorbeeld pesten of misbruik, dan is het moeilijker om meer rust te krijgen met het verleden. Het heeft dan meer sessies en tijd nodig om ruimte te creëren voor nieuwe betekenissen omdat ze in het verleden je persoonlijke ontwikkeling zijn gaan beïnvloeden.     

Laten we het pijnlijke verleden dat achter ons ligt nooit vergeten. Niet als manier om ons op een negatieve wijze aan het verleden geketend te houden. Maar eerder als een gelukkige herinnering aan hoe ver wij daarna zijn gekomen, en wat wij hebben bereikt. (Nelson Mandela)